V Domove sv. Anny sú poskytované sociálne služby.
Domov sv. Anny nájdete v nádhernej prírode, v katastrálnom území obce Poproč.
PODPORIŤ

Domov Sv. Anny je zariadenie, v ktorom sú poskytované sociálne služby celoročne, občanom v dôchodkovom veku, ktorí spĺňajú podmienky na umiestnenie v Domove seniorov.

Zariadenie, ktorého súčasťou je 3 poschodová hlavná budova s úžitkovou plochou 1933 m2 a vstupná budova s úžitkovou plochou 255 m2 sa nachádza v lokalite Vlčia dolina obce Poproč.

Hlavná budova je trojposchodová s celkovou kapacitou 55 obyvateľov, ktorí budú bývať v 1-lôžkových, 2-lôžkových izbách, ktorých súčasťou sú toalety a sprchovací kút.

V 1.PP sú umiestnené skladovacie priestory, kotolňa a prípravne pre kuchyňu.
V 1.NP sa nachádza jedáleň s oddeleným salónikom s možnosťou konania bohoslužieb, vstupný priestor s recepciou, kuchyňa, miestnosti pre lekára, zdravotné sestry a šatne zamestnancov.
V 2.NP je umiestnená spoločná kúpeľňa, sklad, hygienické zázemie pre personál, prípravňa pre výdaj stravy, klubovňa.
V 3.NP je len obytná časť. Súčasťou budovy je výťah.

Súčasťou areálu je rozsiahla oddychová zóna s altánkom a potôčikom. Domov Sv. Anny n.o. je zariadenie seniorov, v ktorom sa starostlivosť poskytuje celoročne pre občanov, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a ich zdravotný stav si vyžaduje sústavnú starostlivosť, ktorú im nedokážu zabezpečiť rodinní príslušníci ani poskytovanie opatrovateľskej služby. Poskytnutie inej sociálnej služby dostatočne nerieši sociálnu núdzu tohto občana.

Zariadenie Domov Sv. Anny n.o. so sídlom v Poproči bude poskytovať sociálnu pomoc podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre 55 obyvateľov.

DOMOVA sv. ANNY

Poslaním zariadenia pre seniorov - Domova Sv. Anny n.o. ako poskytovateľa sociálnych služieb je usilovať sa o to, aby poskytované služby:

  • rešpektovali prianie a potreby užívateľa
  • úplne rešpektovali dôstojnosť užívateľa a jeho slobodu rozhodovania
  • podporovali užívateľa v udržaní si čo najvyššej kvality života aj napriek všetkým fyzickým či psychickým obmedzeniam, tak aby mal užívateľ možnosť zostať čo najďalej sebestačným, nezávislým a o svojom živote rozhodujúcim človekom
  • umožnili užívateľovi zachovať si doterajší spôsob života, tak aby mohol byť i naďalej súčasťou spoločnosti (budeme podporovať styk s rodinou, súrodencami, priateľmi, vrstovníkmi, či využívanie miestnych inštitúcií…)
  • boli bezpečné a odborné

STAROSTLIVOSŤ

Úlohou tejto služby je zabezpečiť denný program dôchodcom z okolia, ktorí bývajú s rodinami, ale potrebujú dennú starostlivosť kvôli svojmu zdravotnému stavu ( napr. senilná demencia).

OSTATNÉ SLUŽBY

V Domove sv. Anny poskytujeme aj masérske, pedikérske a kadernícke služby.

STRAVOVANIE

Naši klienti majú zabezpečenú celodennú stravu - raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru.

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ​

Našim zámerom je aj zabezpečovanie rôznych aktivít pre ubytovaných klientov, ale aj pre obyvateľov, dôchodcov z Poproča a jeho okolia.

PRE KONKRÉTNE INFORMÁCIE
NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

Potrebné tlačivá a žiadosti nájdete kliknutím na tlačidlo nižšie.

Kontaktujte nás prosím telefonicky v čase od 08.30 do 15.00.

Domov svätej Anny, n.o.
Vlčia dolina
Olšavská 25
044 24 Poproč

info@sv-anna.sk

Telefón: + 421 55 622 98 83
Tel/fax: +421 55 622 98 82

+ 421 911 371 123
+ 421 911 090 949