V Domove sv. Anny sú poskytované sociálne služby.
Domov sv. Anny nájdete v nádhernej prírode, v katastrálnom území obce Poproč.
PODPORIŤ

Postup krokov pre poukázanie 2% z dane:

Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa, a.s., účet: 0448080512/0900
Platby zo zahraničia: SK34 0900 0000 0004 4808 0512, SWIFT: GIBASKBX

Všetky potrebné informácie nájdete aj na www.rozhodni.sk

Chceme Vás poprosiť o akýkoľvek druh pomoci a tiež o poskytnutie informácií o našom Domove.