ÚVODNÝ PRÍHOVOR
Najkrajším obdobím v prírode je jeseň. Aj človeka zdobí zlatistosť šedín, vypracovaná ruka, modrá skaľ oka, oddaný výraz tváre. Či múdrosť preveľká, plodnosť potomstva, farebnosť štebotavých vnúčat, úcta priateľov, obdiv okolia i obrovské skúsenosti.

Koľko krát tak spravil v kruhu svojej rodiny, svojich priateľov a zrazu je sám, opustený. Chce len málo, aby ho niekto počúval, chce mať pocit potreby pre druhého, chce byť pri svojich. Mať priateľov na blízku, pomocnú ruku a svoj kút v ktorom ho každý rešpektuje. Nie, nevychladla láska najbližších. Deti Vás majú rovnako rady aj súrodenci sú s Vami. Čas však všetkým nadelil neprekonateľný batoh povinnosti a Vaše postavenie je zrazu ťažké.

Ponúkame Vám svoju ruku s láskou a ochotou. Vzdelaný, kvalitný a trpezlivý personál. Starostlivosť o Vás aj v čase Vašej choroby. Je pre Vás pripravený kultúrny, nábožensky /kaplnka Sv.Anny i kňaz priamo v ústave/ a spoločenský život podľa Vašich potrieb a možností. Domov má svoje sociálno-zdravotné oddelenie, ktoré zabráni Vaše odlúčenie od milovanej osoby v čase rekonvalescencie prípadného ochorenia. Poriadok, sloboda, stála služba, anonymita súkromného prostredia a vždy úcta zo strany personálu to je Vaše nové zariadenie Domov svätej Anny.

Predstavenstvo Domova sv. Anny, n.o.


PREDSTAVENIE DOMOVA SV. ANNY
Domov Sv. Anny je zariadenie, v ktorom sú poskytované sociálne služby celoročne, občanom v dôchodkovom veku, ktorí spĺňajú podmienky na umiestnenie v Domove seniorov.

Domov sv. Anny je umiestnený v budove bývalého hotela v katastrálnom území obce Poproč. Zariadenie, ktorého súčasťou je 3 poschodová hlavná budova s úžitkovou plochou 1933 m2 a vstupná budova s úžitkovou plochou 255 m2 sa nachádza v lokalite Vlčia dolina obce Poproč. Hlavná budova je trojposchodová s celkovou kapacitou 55 obyvateľov, ktorí budú bývať v 1-lôžkových, 2-lôžkových izbách, ktorých súčasťou sú toalety a sprchovací kút. V 1.PP sú umiestnené skladovacie priestory, kotolňa a prípravne pre kuchyňu. V 1.NP sa nachádza jedáleň s oddeleným salónikom s možnosťou konania bohoslužieb, vstupný priestor s recepciou, kuchyňa, miestnosti pre lekára, zdravotné sestry a šatne zamestnancov. V 2.NP je umiestnená spoločná kúpeľňa, sklad, hygienické zázemie pre personál, prípravňa pre výdaj stravy, klubovňa. V 3.NP je len obytná časť. Súčasťou budovy je výťah.

Súčasťou areálu je rozsiahla oddychová zóna s altánkom a potôčikom.

Domov Sv. Anny n.o. je zariadenie seniorov, v ktorom sa starostlivosť poskytuje celoročne pre občanov, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a ich zdravotný stav si vyžaduje sústavnú starostlivosť, ktorú im nedokážu zabezpečiť rodinní príslušníci ani poskytovanie opatrovateľskej služby. Poskytnutie inej sociálnej služby dostatočne nerieši sociálnu núdzu tohto občana.

Zariadenie Domov Sv. Anny n.o. so sídlom v Poproči bude poskytovať sociálnu pomoc podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre 55 obyvateľov.