Domov svätej Anny, n.o.
Vlčia dolina – ul. Olšavská 25
044 24 Poproč

e-mail: info@sv-anna.sk
web: www.sv-anna.sk

telefón: + 421 55 622 98 83
tel/fax: +421 55 622 98 82

mobil: + 421 911 371 123
mobil: + 421 911 090 949

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek, kontaktujte nás prosím telefonicky v čase od 08.30 do 15.00

Domov Sv. Anny sa nachádza v nádhernom prostredí obce Poproč v lokalite Vlčia dolina. Obec s počtom 2800 obyvateľov leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria na ľavom brehu rieky Bodvy neďaleko Košíc. Stred obce dosahuje nadmorskú výšku 356 m nad morom. Obec patrila do Abovsko-turnianskej župy, okresu Moldava nad Bodvou, Košického kraja, potom do okresu Košice-vidiek, Košice okolie a Košického samosprávneho celku. Územie obce patrí k alpsko-himalájskej sústave.Obec Poproč zaraďujeme podľa klimatickej klasifikácie do mierne teplej oblasti s priemernými ročnými teplotami 5° C - 8° C a s ročnými zrážkami 600 - 800 mm.

Medzi významné kultúrne pamiatky obce patrí rímsko katolícky kostol Všetkých svätých. Ide o jednoloďovú stavbu barokovo klasicistického slohu. Dal ho postaviť jasovský prepošt Andrej Sauber.

Neďaleká obec Jasov a jej obdivuhodné okolie aj v upúta návštevníkov svojimi prírodnými krásami a kultúrnym bohatstvom. Na Slovensku je málo obcí, kde sa prírodné i kultúrne hodnoty natoľko dopĺňajú, ako práve v Jasove. Jasovská jaskyňa a nad ňou Jasovská skala, na ktorej bol v časoch minulých vybudovaný hrad kráľom Karolom Róbertom, alebo Kláštor rádu premonštrátov s nádherným kostolom a knižnicou, obklopený francúzskym parkom, flóra a fauna okolia, rybníky, podzemné bohatstvo, ktoré bolo základom vzniku baníctva a hutníctva na území obce, sa organicky viažu k dejinám Jasova.

Mesto Moldava nad Bodvou sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Košice-okolie ktorý je súčasťou Košického samosprávneho kraja. Je centrom Údolia Bodvy. Je prirodzeným geografickým celkom v povodí Bodvy a je jedným z 8 mikroregionálnych združení obcí okresu Košice-okolie.

Zádielská dolina patrí medzi najkrajšie kúty v Slovenskom krase a svojimi prírodnými hodnotami nadobudla význam presahujúci rámec náho štátu. Slovanský kras je najväčšie krasové územie v strednej Európe. Mohutnosť vápencovitých vrstiev bez vložiek nepriepustných hornín umožnila rozsiahly proces skrasovatenia. Najkrajším morfologickým útvarom Slovenského krasu je nesporne tiesňava Zádielskej doliny. Milióny rokov sa voda Blatnického potoka zarezávala do vápencových skál, v ktorých stále prehlbovala svoje koryto. Tiesňava je orientovaná od severu na juh, jej steny sú miestami až kolmé. V horných dvoch tretinách sa rozširujú do bokov v tvare písmena "V".

Kúpele Štós sa nachádzajú na juhovýchodnom Slovensku na hranici Spišského Rudohoria a Slovenského krasu. Ležia vedľa baníckej cesty z Medzeva do Smolníka, v malebnom prostredí zmiešaného lesa plného voňavých jedlí a smrekov. Prírodným liečivým faktorom Štósu je podhorská, mierne povzbudivá klíma. Pre klimatickú liečbu majú kúpele vhodnú polohu, na juh otvorenú v dostatočnej výške ( 650 m. n. m. ) s bohatstvom ihličnatých lesov v bezprostrednom okolí. Je tu veľký počet slnenčných dní v roku. Podľa švajčiarskej klasifikácie sa začleňujú do klimaterapeutickej oblasti so stupňom 1A.