V Domove sv. Anny sú poskytované sociálne služby celoročne, občanom v dôchodkovom veku, ktorí spĺňajú podmienky na umiestnenie v zariadení pre seniorov.

Domov sv. Anny nájdete v nádhernej prírode, v katastrálnom území obce Poproč. Jeho súčasťou je 3 poschodová hlavná budova s úžitkovou plochou 1933 m2 sa nachádza vo Vlčej doline, Poproč.
Vlčia dolina - ul. Olšavská 25, Poproč
telefón: +421 55 622 98 83
mobil: + 421 911 371 123
mobil: + 421 911 090 949
email: info@sv-anna.sk